BỘ TIÊU CHUẨN MINH BẠCH

VỀ CHÚNG TÔI

HỘI VIÊN
CHÍNH THỨC

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CƠ SỞ BỘ TIÊU CHÍ MINH BẠCH – CHUỖI SẢN PHẨM TRỒNG TRỌT

Tiêu chuẩn Kỹ thuật cơ sở TCCS 01 : 2018/TCMB “ Tiêu chuẩn Minh bạch – Chuỗi sản phẩm trồng trọt” do Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch (AFT) ban hành theo quyết định số 09 /QĐ-AFT ngày 27/6/2018.

tải file

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CƠ SỞ BỘ TIÊU CHÍ MINH BẠCH – CHUỖI THỰC PHẨM CHẾ BIẾN

Bộ tiêu chí Minh Bạch – Thực phẩm chế biến được xây dựng nhằm thực hiện khẩu hiệu của Hiệp Hội Thực Phẩm Minh Bạch : “Thực phẩm an toàn cần minh bạch”

tải file

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CƠ SỞ BỘ TIÊU CHÍ MINH BẠCH – CHUỖI SẢN PHẨM THỦY SẢN NUÔI, TRỒNG

Tiêu chuẩn Kỹ thuật cơ sở TCCS 02 : 2019/TCMB do ban kỹ thuật – Hiệp Hội Minh Bạch (AFT) biên soạn theo nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn …..

tải file