Vận động sáng lập và chuyên gia
Tại Chỉ Thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 về việc Tăng cường trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm (xem Phụ lục), Thủ tướng Chính phủ đã nêu về hiện trạng như sau:
An toàn thực phẩm là vấn đề ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến sức khỏe con người được xã hội rất quan tâm. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm. Từ khi có Luật An toàn thực phẩm năm 2010, các bộ ngành đã thực hiện quản lý an toàn theo chuỗi đối với từng ngành hàng, phù hợp thông lệ quốc tế và khắc phục tình trạng cắt lát, chồng chéo.
Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp gây lo lắng, bức xúc trong xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là nhiều địa phương chưa quan tâm và thiếu tập trung trong quản lý an toàn thực phẩm, chậm phát hiện và không kịp thời xử lý các vụ việc vi phạm. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, nhất là thông tư chưa kịp thời. Chưa có cơ chế tài chính phù hợp giải quyết kinh phí, lực lượng kiểm tra còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe, ngăn ngừa vi phạm. Việc xử lý vi phạm chưa nghiêm minh, chưa chú ý xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức. Việc tuyên truyền mới tập trung phản ánh vi phạm mà chưa chú trọng biểu dương, khuyến khích những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp làm tốt an toàn thực phẩm. Chưa phát huy được vai trò các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội, công luận và người dân tham gia giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là tại cơ sở.
Tại Chỉ thị này, Thủ Tướng yêu cầu các Bộ ngành, các địa phương tăng cường trách nhiệm về quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn và thực hiên một số giải pháp, trong đó có các giải pháp sau:
– Tuyên truyền, vận động tới từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp thực hiện các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, ký cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố quy trình sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm. Xác định việc bảo đảm an toàn thực phẩm là một tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa.
– Tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; thúc đẩy áp dụng rộng rãi mô hình VietGAP, các mô hình sản xuất an toàn khác và phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.
Để liên kết xây dựng thị trường bền vững cho thực phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn và minh bạch thông tin 16 doanh nghiệp và cá nhân ở Hà nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh đã đề nghị và được Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chấp thuận ban hành Quyết định số 628/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/03/2016 thành lập Ban Vận động thành lập Hiệp hội Thực phẩm minh bạch.
Sau khi có quyết định thành lập, Ban Vận động đã tổ chức nhiều hoạt động thảo luận về các nội dung chuyên môn liên quan đến nội dung thông tin minh bạch, tổ chức khóa học về mã số mã vạch cung cấp kiến thức và kỹ năng truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt là đã tổ chức hai hội thảo vận động thành lập ở Hà Nội ngày 14/6/2016 và TP Hồ Chí Minh ngày15/6/2016 với cùng chủ đề “Chung tay xây dựng nền sản xuất an toàn, minh bạch”. Cả hai hội thảo đã được sự quan tâm tham gia của trên 250 đại biểu, trong đó có trên 100 đại biểu đến từ doanh nghiệp sản xuất, thương mại và hợp tác xã nông nghiệp sản xuất thực phẩm, trên 80 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan nông nghiệp của các Đại sứ quán Mỹ, Canada, Pháp, New Zealand và 70 đại biểu từ các cơ quan báo chí, truyền thông. Sau hai hội thảo, đã có trên 50 bài báo/tin/video clip viết về hai hội thảo và việc thành lập Hiệp hội đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Tổng số doanh nghiệp đăng ký tham gia Hiệp hội sau hội thảo đến nay là 30 doanh nghiệp.
Hiệp hội Thực phẩm minh bạch ra đời là để liên kết và hỗ trợ các nỗ lực của doanh nghiệp xây dựng các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn và công bố qui trình sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm là phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 9/5/2016.
Hiệp hội Thực phẩm minh bạch cam kết tuân thủ đầy đủ các Qui định về thành lập Hiệp hội theo qui định tại khoản 1 và khoản 2 điều 5 của Nghị định 45/2010/NĐ-CP qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội cũng như các văn bản qui định khác có liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Xem đường đi
Gọi ngay cho chúng tôi